Zapytanie ofertowe - Rozstrzygnięcie z 12.09.18

Dostawa maszyny drukarskiej fleksograficznej, przewijarki oraz oprogramowania do obsługi zamówień i sprzedaży produktów poligraficznych w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacji produktowej w Zakładzie Poligraficznym, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych” w ramach Osi Priorytetowej I-„Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.5 - „Nowoczesne firmy”, Poddziałania 1.5.1 - „Wdrożenie wyników prac B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją z otwarcia ofert i wyborze wykonawców zamówienia w poniższym linku: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129858 

 

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie przez zamawiającego maszyny drukarskiej fleksograficznej, przewijarki oraz oprogramowania do obsługi zamówień i sprzedaży produktów poligraficznych w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacji produktowej w Zakładzie Poligraficznym, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych” w ramach Osi Priorytetowej I „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.5 „Nowoczesne firmy”, Poddziałania 1.5.1 „Wdrożenie wyników prac B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny drukarskiej fleksograficznej, przewijarki oraz oprogramowania do obsługi zamówień i sprzedaży produktów poligraficznych w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacji produktowej w Zakładzie Poligraficznym, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych” w ramach Osi Priorytetowej I „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.5 „Nowoczesne firmy”, Poddziałania 1.5.1 „Wdrożenie wyników prac B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania, w ramach których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na wybrane przez wykonawcę części zamówienia, tym samym wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu, mogą składać ofertę na dowolną ilość zadań.tj.:
Zadanie nr 1: dostawa maszyny drukarskiej fleksograficznej;
Zadanie nr 2: dostawa jednostronnej przewijarki do cięcia wzdłużonego i nawijania etykiet samoprzylepnych oraz materiałów opakowaniowych giętkich;
Zadanie nr 3: oprogramowanie do obsługi zamówień i sprzedaży produktów poligraficznych;

 

W dniu 29.08 sierpnia br Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania od Wykonawców,  zamieścił  zawiadomienie o zmianie zapisów zapytania ofertowego oraz dokonał zmian w następujących dokumentach: Istotne postanowienia umowy, Formularz asortymentowo-ofertowy.


Szczegółowy opis zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i zmianami z dnia 29.08.2018 r. przedstawiony został w poniższym linku: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129858 

 

 

Projekt i realizacja © 2015 Agencja Reklamowa idealmedia.pl. Materiały zawarte na stronie chronione są prawem.